Weblancet
Simplicity
We designed WebLancet to be as easy as possible to use. ....
Scalability
WebLancet is designed to be scalable and extendable beyond the limits of imagination. ....
Open source
WebLancet meets demand best as it is driven by community. ....
Vartotojų administravimas
Vartotojų administravimas

Vartotojus, galinčius prisijungti prie WebLancet turinio valdymo sistemos galima valdyti "Vartotojai" administravimo režime. Jį galima pasiekti per greitąjį administravimo meniu pasirinkus "Vartotojai". Atsivertus šį režimą, matome vartotojų sąrašą:


Kitų vartotojų sąrašas

Vartotojus iš ten galima tiek lengvai pašalinti (rod. 1), tiek paprastai pridėti (rod. 2).
Norint pakeisti kurio nors vartotojo nustatymus, spustelėjama redagavimo ikona (rod. 3). Ja nueinama į to vartotojo nustatymų lentelę:
Atskiras vartotojas


Čia pasirenkama, ar vartotojas bus Super vartotojas (t.y. tas, kuris gali keisti visą svetainės struktūrą ir turinį), ar paprastas. Paprastam vartotojui galima suteikti teises peržiūrėti arba redaguoti atskiras svetainės dalis, o ne visą svetainę - detaliau žiūrėti skyrių "Privilegijų tinklapio medžio elementams valdymas"

Funkcijomis Patvirti bei Atšaukti pakeitimai aktyvuojami arba ignoruojami (rod. 2).Vartotojų gupių administravimas
Per greitą administravimo meniu galime atverti vartotojo grupių administravimo režimą. Kurdami vartotojų grupes ir į jas įtraukdami vartotojus, galime skaitymo arba rašymo teises tam tikroms tinklapio dalims skirstyti iš karto vartotojų grupėms, o ne atskiriems vartotojams.

Pasirinkus "Vartotojų grupės" punktą iš greitojo administravimo meniu, pasirodo vartotojų grupių sąrašas:


Vartotojų grupėsČia galima lengvai pašalinti grupes (rod. 1) ir pridėti naujas (rod. 2). Paspaudus Sukurti naują vartotojų grupę, matome lentelę. Čia įrašomas naujos grupės pavadinimas ir elektroninis paštas:


Naujos vartotojų grupės kūrimas

Norint redaguoti grupę, naudojamasi ties grupe esančia ikona (rod. 3), kuri atveria lentelę:


Vartotojų grupės vartotojų sąrašas

Šioje lentelėje galima keisti vartotojų grupės pavadinimą ar el. pašto adresą. atlikus pakeitimus, būtina spustelti mygtuką Keisti (rod. 1).

Apačioje - grupei priklausančių vartotojų sąrašas. Čia pašalinami jau esantys (rod. 2) ar pridedami nauji vartotojai (rod. 3).Asmeniniai nustatymai

Bet kuris prisijungęs vartotojas administravimo meniu pasirinkęs punktą "Asmeniniai nustatymai" gali pakeisti savo asmeninius duomenis/

Šioje lentelėje matyti vartotojo duomenys: prisijungimo vardas, slaptažodis, vardas, pavardė ir el paštas. Visus juos galima labai paprastai pakeisti, o pakeitimus patvirtinti (rod. 1).


Savo vartotojo nustatymai